Κατάλογος εξετάσεων

Κατηγορία Ι – Ογκογενετικές βλάβες

Κατηγορία ΙΙ – Ανοσογενετικοί δείκτες

Κατάσταση μεταλλάξεων γονιδιακών αναδιατάξεων των ανοσοσφαιρινών στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία