Ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιοδοσίας

Η πιλοτική φάση λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ ολοκληρώθηκε στις 31/12/2021. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέδιο για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ ως μόνιμης δομής/φορέα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα αλλά και θα υποστηρίζει τους επιστήμονες που ασχολούνται κλινικά και ερευνητικά με τον καρκίνο.

Σε αυτό το πλαίσιο και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, από 01/01/2022 οι Μονάδες του ΕΔΙΑΟ δεν θα παραλαμβάνουν δείγματα προς εξέταση και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παραγγελιοδοσίας θα είναι εκτός λειτουργίας. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους σχετικά με την επανέναρξη και το νέο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου, η οποία αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2022 καθώς και για κάθε άλλη εξέλιξη.

Προσοχή: από την 1η Ιουλίου 2021 έχει καταργηθεί η χρήση χειρόγραφων παραπεμπτικών. Το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιοδοσίας είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://referrals.oncopmnet.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΗΔΙΚΑ που έχετε για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Αθηνά Καραχάλιου στο τηλ. 231.1257527 ή στο email: helpdesk@oncopmnet.gr.

Έντυπα συγκατάθεσης

Οδηγίες προετοιμασίας και μεταφοράς δείγματος

Εξεταζόμενα νοσήματα και διευθύνσεις αποστολής